رای به سایت :
641
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر
جمعه 04 اسفند 1396 -

جشنواره آشپزی و پخت غذای نذری به مناسبت ایام فاطمیه
جشنواره آشپزی و پخت غذای نذری به مناسبت ایام فاطمیه

مسابقه نذرواره آشپزی به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه الزهراء(س) برگزار شد.

حوزه 110 نبوت 1396/11/28
کلاس عقیدتی برگزار شد
کلاس عقیدتی برگزار شد

کلاس عقیدتی با سخنرانی حجت السلام محرابی برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/28
برپایی غرفه بسیج جامعه زنان در حاشیه راهپیمایی تماشایی 22 بهمن 1396
برپایی غرفه بسیج جامعه زنان در حاشیه راهپیمایی تماشایی 22 بهمن 1396

غرفه بسیج جامعه زنان در حاشیه راهپیمایی تماشایی 22 بهمن 1396 بر پاشد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/24
راه پیمایی تماشایی و باشکوه 22 بهمن سال 1396
راه پیمایی تماشایی و باشکوه 22 بهمن سال 1396

راه پیمایی تماشایی و باشکوه 22 بهمن سال 1396 برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/23
کارگاه آموزشی مقاومت مردمی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر
کارگاه آموزشی مقاومت مردمی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر

کارگاه آموزشی مقاومت مردمی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/19
کارگاه آموزشی مقاومت مردمی پایگاه های خواهر ناحیه عمّار یاسر
کارگاه آموزشی مقاومت مردمی پایگاه های خواهر ناحیه عمّار یاسر

کارگاه آموزشی مقاومت مردمی پایگاه های خواهر ناحیه عمّار یاسر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/19
کارگاه آموزشی آماد پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر
کارگاه آموزشی آماد پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر

کارگاه آموزشی آماد پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/19
کارگاه آموزشی آماد پایگاه های خواهر ناحیه عمّار یاسر
کارگاه آموزشی آماد پایگاه های خواهر ناحیه عمّار یاسر

کارگاه آموزشی آماد پایگاه های خواهر ناحیه عمّار یاسر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/19
کارگاه آموزشی بازرسی پایگاه های  خواهر ناحیه عمّار یاسر
کارگاه آموزشی بازرسی پایگاه های خواهر ناحیه عمّار یاسر

کارگاه آموزشی بازرسی پایگاه های خواهر ناحیه عمّار یاسر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/16
کارگاه آموزشی فاوا پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر
کارگاه آموزشی فاوا پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر

کارگاه آموزشی فاوا پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/16
کارگاه آموزشی بازرسی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر
کارگاه آموزشی بازرسی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر

کارگاه آموزشی بازرسی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/16
کارگاه آموزشی فضای مجازی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر
کارگاه آموزشی فضای مجازی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر

کارگاه آموزشی فضای مجازی پایگاه های برادر ناحیه عمّار یاسر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 1396/11/16

1 2 3 4... 36