تاریخ : پنجشنبه 17 خرداد 16:38
کد خبر : 694589
سرویس خبری : پوستر
 

وای علی کشته شد

پوستر

وای علی کشته شد

پوستر شهادت حضرت علی (ع) به همت گردان عملیات فرهنگی ناحیه عماریاسر طراحی شد

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،پوستر شهادت حضرت علی (ع) به همت گردان عملیات فرهنگی ناحیه عماریاسر طراحی شدسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ