تاریخ : پنجشنبه 17 خرداد 16:40
کد خبر : 694591
سرویس خبری : پوستر
 

به خدای کعبه رستگار شدم

پوستر

به خدای کعبه رستگار شدم

پوستر شهادت حضرت علی (ع) به همت گردان عملیات فرهنگی ناحیه عماریاسر طراحی شد

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،پوستر شهادت حضرت علی (ع) به همت گردان عملیات فرهنگی ناحیه عماریاسر طراحی شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ