تاریخ : پنجشنبه 17 خرداد 16:45
کد خبر : 694596
سرویس خبری : پوستر
 

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

پوستر شهادت امام علی (ع) به همت گردان عملیات فرهنگی ناحیه عماریاسر طراحی شد .

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،پوستر شهادت امام علی (ع) به همت گردان عملیات فرهنگی ناحیه عماریاسر طراحی شد .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ