پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
 
پنجشنبه 03 خرداد 1397 -

رای به سایت :
238
محبوب

حضور در جلسه به مناسبت هفته عقیدتی
پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)
حضور در جلسه به مناسبت هفته عقیدتی
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 22:18

بسیجیان پایگاه الغدیر در جلسه به مناسبت هفته عقیدتی حضور پیدا کردند

جلسه هفتگی پایگاه الغدیر
پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)
جلسه هفتگی پایگاه الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 20:07

جلسه هفتگی در پایگاه الغدیر برگزار شد

جلسه حلقه صالحین پایگاه الغدیر
پایگاه الغدیر حوزه 109 ابصالح المهدی (عج)
جلسه حلقه صالحین پایگاه الغدیر
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 12:02

جلسه حلقه صالحین پایگاه الغدیر با موضوع برنامه هفتگی زیارت عاشورا

جلسه حلقه صالحین پایگاه الغدیر
پایگاه الغدیر حوزه 109 ابصالح المهدی (عج)
جلسه حلقه صالحین پایگاه الغدیر
    تاریخ› شنبه 21 بهمن 1396 - 12:16

حلقه صالحین با موضوع چگونگى استجابت دعا در پایگاه الغدیر برگزار شد

حلقه صالحین پایگاه الغدیر
پایگاه الغدیر حوزه 109 ابصالح المهدی (عج)
حلقه صالحین پایگاه الغدیر
    تاریخ› شنبه 09 دي 1396 - 11:26

حلقه صالحین با موضوع ارتباط قلبى با امام عصر'عج' برگزار شد

حلقه صالحین پایگاه الغدیر
پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)
حلقه صالحین پایگاه الغدیر
    تاریخ› یکشنبه 03 دي 1396 - 19:29

حلقه صالحین پایگاه الغدیر برگزار شد

مراسم زیارت عاشورا و عزاداری پایگاه الغدیر
پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)
مراسم زیارت عاشورا و عزاداری پایگاه الغدیر
    تاریخ› سه شنبه 17 مرداد 1396 - 08:34

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و عزاداری و صرف شام در پایگاه الغدیر

جلسه هفتگی پایگاه الغدیر
پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)
جلسه هفتگی پایگاه الغدیر
    تاریخ› شنبه 07 مرداد 1396 - 09:38

برگزاری جلسه هفتگی و خواندن زیارت عاشورا در پایگاه الغدیر

شهادت امام جعفر صادق (ع)
پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)
شهادت امام جعفر صادق (ع)
    تاریخ› دوشنبه 02 مرداد 1396 - 08:13

برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) در پایگاه الغدیر

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/11/4
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/11/4
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/11/4
    تاریخ› سه شنبه 05 بهمن 1395 - 11:24

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/11/4انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/10/27
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/10/27
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/10/27
    تاریخ› سه شنبه 28 دي 1395 - 00:13

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/10/27انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/10/18
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/10/18
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/10/18
    تاریخ› شنبه 18 دي 1395 - 22:00

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/10/18انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/9/29
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/9/29
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/9/29
    تاریخ› دوشنبه 29 آذر 1395 - 21:45

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/9/29انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/9/20
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/9/20
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/9/20
    تاریخ› شنبه 20 آذر 1395 - 22:55

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/9/20انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/19
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/19
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/19
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 20:00

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه 95/8/19انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/15
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/15
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/15
    تاریخ› شنبه 15 آبان 1395 - 20:32

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/8/15انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/6
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/6
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/6
    تاریخ› پنجشنبه 06 آبان 1395 - 22:48

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/8/6انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/5
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/5
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/5
    تاریخ› چهارشنبه 05 آبان 1395 - 19:05

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/8/5انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر مورخه95/8/4
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم ومعاونت تربیت وآموزش مورخه95/8/4
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر مورخه95/8/4
    تاریخ› سه شنبه 04 آبان 1395 - 19:39

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم ومعاونت تربیت وآموزش مورخه95/8/4انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم ومعاونت تربیت وآموزش
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› دوشنبه 03 آبان 1395 - 21:30

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم ومعاونت تربیت وآموزش انجام شد.

1 2 3