پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
243
محبوب

نصب پلاکارد وریسه کشی به مناسبت دهه فجر توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد وریسه کشی به مناسبت دهه فجرباحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد وریسه کشی به مناسبت دهه فجر توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 13 بهمن 1395 - 17:11

نصب پلاکارد وریسه کشی به مناسبت دهه فجرباحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیرانجام شد.

نصب پلاکارد به مناسبت سالروز حماسه 9دی توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد به مناسبت سالروز حماسه 9دی باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد به مناسبت سالروز حماسه 9دی توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 08 دي 1395 - 00:34

نصب پلاکارد به مناسبت سالروز حماسه 9دی باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیرانجام شد.

اعزام نیرو جهت شرکت در رزمایش گردان درمورخه95/10/2 توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
اعزام نیرو جهت شرکت در رزمایش گردان درمورخه95/10/2 باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
اعزام نیرو جهت شرکت در رزمایش گردان درمورخه95/10/2 توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 03 دي 1395 - 03:30

اعزام نیرو جهت شرکت در رزمایش گردان درمورخه95/10/2 باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیرانجام شد.

به مناسبت هفته بسیج دیداربسیجیان پایگاه مقاومت بسیج الغدیرازسرداراسدالهی
به مناسبت هفته بسیج دیداربسیجیان پایگاه الغدیرازسرداراسدالهی باحضورفرماندهی محترم مورخه95/9/5
به مناسبت هفته بسیج دیداربسیجیان پایگاه مقاومت بسیج الغدیرازسرداراسدالهی
    تاریخ› شنبه 06 آذر 1395 - 14:54

به مناسبت هفته بسیج دیداربسیجیان پایگاه الغدیرازسرداراسدالهی باحضورفرماندهی محترم مورخه95/9/5انجام شد

به مناسبت هفته بسیج اهدای لوح تقدیر توسط فرماندهی ناحیه عماریاسر باحضورسرداراسدالهی به مسئول عملیات پایگاه مقاومت بسیج الغدیر آقای مجتبی نجفی یکتا
به مناسبت هفته بسیج اهدای لوح تقدیر توسط فرماندهی ناحیه عماریاسر باحضورسرداراسدالهی به مسئول عملیات پایگاه مقاومت بسیج الغدیر آقای مجتبی نجفی یکتا مورخه95/9/5
به مناسبت هفته بسیج اهدای لوح تقدیر توسط فرماندهی ناحیه عماریاسر باحضورسرداراسدالهی به مسئول عملیات پایگاه مقاومت بسیج الغدیر آقای مجتبی نجفی یکتا
    تاریخ› شنبه 06 آذر 1395 - 01:30

به مناسبت هفته بسیج اهدای لوح تقدیر توسط فرماندهی ناحیه عماریاسر باحضورسرداراسدالهی به مسئول عملیات پایگاه مقاومت بسیج الغدیر آقای مجتبی نجفی یکتا مورخه95/9/5انجام شد.

اعزام نیرو به مناسبت هفته بسیج به تپه شهدای شهید باقری توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر مورخه95/9/5
اعزام نیرو به مناسبت هفته بسیج به تپه شهدای شهید باقری باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیرمورخه95/9/5
اعزام نیرو به مناسبت هفته بسیج به تپه شهدای شهید باقری توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر مورخه95/9/5
    تاریخ› جمعه 05 آذر 1395 - 20:52

اعزام نیرو به مناسبت هفته بسیج به تپه شهدای شهید باقری باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر95/9/5انجام شد.

جلسه اعضای شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای امر به معروف باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 14 آبان 1395 - 02:56

جلسه اعضای شورای امر به معروف باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر برگزارشد.

جلسه شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه شورای امربه معروف باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 28 مهر 1395 - 15:21

جلسه شورای امربه معروف باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر انجام شد.

اعزام نیرو برای شرکت در رزمایش درپادگان شهید انارکی باحضوراعضای گروهان  پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/7/15
اعزام نیرو برای شرکت در رزمایش در پادگان شهید انارکی باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/7/15
اعزام نیرو برای شرکت در رزمایش درپادگان شهید انارکی باحضوراعضای گروهان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/7/15
    تاریخ› جمعه 16 مهر 1395 - 01:37

اعزام نیرو برای شرکت در رزمایش در پادگان شهید انارکی باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/7/15انجام شد

نصب پلاکاردبه مناسبت هفته دفاع مقدس  توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد به مناسبت هفته دفاع مقدس باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکاردبه مناسبت هفته دفاع مقدس توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› پنجشنبه 01 مهر 1395 - 18:09

نصب پلاکارد به مناسبت هفته دفاع مقدس باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر انجام شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس ساخت سنگر ونصب پلاکارد توسط اعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
به مناسبت هفته دفاع مقدس ساخت سنگر ونصب پلاکارد باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
به مناسبت هفته دفاع مقدس ساخت سنگر ونصب پلاکارد توسط اعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› دوشنبه 29 شهريور 1395 - 14:47

به مناسبت هفته دفاع مقدس ساخت سنگر ونصب پلاکارد باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیرانجام شد.

نصب پلاکارد به مناسبت رحلت امام خمینی رحم الله علیه رهبرکبیرانقلاب وبنیانگذار جمهوری اسلامی باحضورمسئول فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد به مناسبت رحلت امام خمینی رحم الله علیه رهبرکبیرانقلاب وبنیانگذار جمهوری اسلامی
نصب پلاکارد به مناسبت رحلت امام خمینی رحم الله علیه رهبرکبیرانقلاب وبنیانگذار جمهوری اسلامی باحضورمسئول فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 12 خرداد 1395 - 17:21

نصب پلاکارد به مناسبت رحلت امام خمینی رحم الله علیه رهبرکبیرانقلاب وبنیانگذار جمهوری اسلامی باحضور مسئول فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر انجام شد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 18 دي 1394 - 03:11

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاوت بسیج الغدیر درمورد پیش برد اهداف پایگاه برگزارشد.

RSS