تاریخ : دوشنبه 14 خرداد 18:54
کد خبر : 693550
سرویس خبری : عکس خبری
 

شرکت در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرمانده محترم و بسیجیان پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)

پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)

شرکت در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرمانده محترم و بسیجیان پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)

شرکت در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرمانده محترم و بسیجیان پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج الغدیر  حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)  ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،شرکت در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرمانده محترم و بسیجیان پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)


پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج) پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)

پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج) پایگاه الغدیر حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ