تاریخ : پنجشنبه 23 فروردين 21:00
کد خبر : 677755
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

پوستر طراحی شده از سردار شهید حاج حسین همدانی

پوستر طراحی شده از سردار شهید حاج حسین همدانی

پوستر طراحی شده از سردار شهید حاج حسین همدانی

پوستر طراحی شده از سردار شهید حاج حسین همدانی

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)  حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)  ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،پوستر طراحی شده از سردار شهید حاج حسین همدانیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ