تاریخ : دوشنبه 14 خرداد 13:19
کد خبر : 693449
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

مراسم قرآن به سر شب 19 رمضان

مراسم قرآن به سر شب 19 رمضان

مراسم قرآن به سر شب 19 رمضان

مراسم قرآن به سر شب 19 رمضانسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ