تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 09:04
کد خبر : 693782
سرویس خبری : پوستر
 

طراحی و تهیه پوستر  شب قدر

طراحی و تهیه پوستر شب قدر

طراحی و تهیه پوستر شب قدر

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید باقری  حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)  ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،باهمت سایبری پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی باقری پوستر شب قدر تهیه شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ