تاریخ : شنبه 09 تير 12:00
کد خبر : 699773
سرویس خبری : عکس خبری
 

گزارش تصویری از مسجد جامع یامبر اعظم (ص) شب 21 رمضان

گزارش تصویری از مسجد جامع یامبر اعظم (ص) شب 21 رمضان

گزارش تصویری از مسجد جامع یامبر اعظم (ص) شب 21 رمضان

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید باقری  حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)  ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،گزارش تصویری از مسجد جامع یامبر اعظم (ص) شب 21 رمضان تهیه شد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ