قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج منتظران فرج
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
1141
محبوب

کریم جعفرنژاد

تاریخ شهادت:  1365-10-22
محل شهادت: