پایگاه مقاومت بسیج منتظران فرج
 
جمعه 04 اسفند 1396 -

رای به سایت :
1137
محبوب

کریم جعفرنژاد

تاریخ شهادت:  1365-10-22
محل شهادت: