پایگاه مقاومت بسیج منتظران فرج
 
شنبه 26 آبان 1397 -

رای به سایت :
1145
محبوب

کریم جعفرنژاد

تاریخ شهادت:  1365-10-22
محل شهادت: