پایگاه مقاومت بسیج منتظران فرج
 
سه شنبه 30 بهمن 1397 -

رای به سایت :
1146
محبوب

کریم جعفرنژاد

تاریخ شهادت:  1365-10-22
محل شهادت: