پایگاه مقاومت بسیج میثم
 
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

رای به سایت :
104
محبوب

جلسه تربیت آموزش حوزه 109
جلسه تربیت آموزش حوزه 109
    تاریخ› یکشنبه 19 دي 1395 - 22:38

در این جلسه در رابطه با مسائل آموزشی و تربیتی در حیطه ی کاری بسیجیان صحبت شد