پایگاه مقاومت بسیج میثم
 
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

رای به سایت :
104
محبوب
اردوی کوهنوردی
اردوی کوهنوردی

به همت اردویی پایگاه و دیگراعضا اردوی کوهنوردی غرب تهران به سمت ارتفاعات قله پهنه حصار (3300متر) برگزار گردید.

1397/04/07 12:26