قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج یاسر
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
28
محبوب

سید مرتضی (علی) میر محمد علی

تاریخ شهادت:  1362-08-13
محل شهادت:  پنجوین عراق