تاریخ : چهارشنبه 15 فروردين 00:30
کد خبر : 675913
سرویس خبری : عکس خبری
 

روستای وردیج در روز طبیعت

روستای وردیج در روز طبیعت

روستای وردیج در روز طبیعت 1397

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج یاسر  حوزه 109 اباصالح المهدی (عج)  ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،تصاویری از روستای وردیج در روز 13 فروردین 1397

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ