نسخه چاپی - پخش افطاری ساده
تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 15:09
کد خبر : 694060
سرویس خبری : عکس خبری
 

پخش افطاری ساده

پخش افطاری ساده

آماده سازی افطاری ساده

آماده سازی و پخش افطاری ساده به همت بسیجیان و هیئت امنای مسجد هر شب بعد نماز عشاء .

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ