تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 19:45
کد خبر : 694064
سرویس خبری : عکس خبری
 

سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

شرکت در بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام

حضور بسیجیان و نمازگزاران در بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره )سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ