پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
27
محبوب

بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
    تاریخ› دوشنبه 25 تير 1397 - 18:06

1397/04/25

روز قدس
روز قدس
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 1397 - 17:28

راهپیمایی روز قدس

بسته ضد تحریم
بسته ضد تحریم
    تاریخ› دوشنبه 07 خرداد 1397 - 14:48

هفت تضمین برای مقابله با بد عهدی اروپا

تجربه ما
تجربه ما
    تاریخ› دوشنبه 07 خرداد 1397 - 14:37

تجربه هایی برای رفتار مناسب در برابر آمریکا و برجام

بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
    تاریخ› دوشنبه 07 خرداد 1397 - 13:58

اقتصاد کشور از راه برجام اروپایی درست نمیشود.

اجازه دخالت نمیدهیم
دشمن در کمین است.
اجازه دخالت نمیدهیم
    تاریخ› جمعه 15 دي 1396 - 01:59

اجازه دخالت نمیدهیم

RSS