پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
28
محبوب

بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
    تاریخ› دوشنبه 25 تير 1397 - 22:36

1397/04/25

روز قدس
روز قدس
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 1397 - 21:58

راهپیمایی روز قدس

بسته ضد تحریم
بسته ضد تحریم
    تاریخ› دوشنبه 07 خرداد 1397 - 19:18

هفت تضمین برای مقابله با بد عهدی اروپا

تجربه ما
تجربه ما
    تاریخ› دوشنبه 07 خرداد 1397 - 19:07

تجربه هایی برای رفتار مناسب در برابر آمریکا و برجام

بیانات مقام معظم رهبری
بیانات مقام معظم رهبری
    تاریخ› دوشنبه 07 خرداد 1397 - 18:28

اقتصاد کشور از راه برجام اروپایی درست نمیشود.

اجازه دخالت نمیدهیم
دشمن در کمین است.
اجازه دخالت نمیدهیم
    تاریخ› جمعه 15 دي 1396 - 05:29

اجازه دخالت نمیدهیم

RSS