تاریخ : یکشنبه 26 فروردين 11:29
کد خبر : 678494
سرویس خبری : عکس خبری
 

دیدن فیلم به وقت شام توسط بسیجیان پایگاه صیاد شیرازی

دین فیلم به وقت شام

دیدن فیلم به وقت شام توسط بسیجیان پایگاه صیاد شیرازی

دیدن فیلم به وقت شام توسط بسیجیان پایگاه صیاد شیرازی

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج صیاد شیرازی  حوزه 111 حیدر کرار(ع)  ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ، بسیجیان پایگاه صیاد شیرازی در جهت حمایت از فیلم به وقت شام به سینما جهت تماشا مراجعت کردند. 

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ