پایگاه مقاومت بسیج یادگار امام (ره)
 
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

رای به سایت :
37
محبوب
برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیر خم در پایگاه یادگار امام(ره)
برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیر خم در پایگاه یادگار امام(ره)

مراسم جشن عید سعید غدیر خم در پایگاه یادگار امام(ره) برگزار می شود.

1397/06/08 01:00
مراسم دعای عرفه در پایگاه یادگار امام(ره)
مراسم دعای عرفه در پایگاه یادگار امام(ره)

مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه در پایگاه یادگار امام(ره) برگزار می گردد.

1397/05/30 20:30
مراسم ولادت امام رضا(ع) در پایگاه یادگار امام(ره)
مراسم ولادت امام رضا(ع) در پایگاه یادگار امام(ره)

مراسم ولادت امام رضا(ع) در پایگاه یادگار امام (ره) برگزار می شود.

1397/05/03 01:30
مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) در پایگاه یادگار امام(ره)
مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) در پایگاه یادگار امام(ره)

مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) در پایگاه یادگار امام(ره) برگزار شد.

1397/04/19 00:35
مراسم شهادت امام جعفر صادق.ع در پایگاه یادگار امام(ره)
مراسم شهادت امام جعفر صادق.ع در پایگاه یادگار امام(ره)

مراسم شهادت امام جعفر صادق.ع در پایگاه یادگار امام(ره) برگزار می شود.

1397/04/18 01:15