قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج امام صادق(ع)
 
شنبه 27 مرداد 1397 -

رای به سایت :
71
محبوب

مهدی علیزاده

تاریخ شهادت:  1364-11-20
محل شهادت:  ولفجر 8