تاریخ : دوشنبه 14 خرداد 20:45
کد خبر : 693578
سرویس خبری : عکس خبری
 

حضور بسیجیان در مرقد امام

حضور بسیجیان در مرقد امام

حضور پور شور بسیجیان مسجد امام جعفر صادق ( ع) در مراسم رحلت امام

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ