نسخه چاپی - دومین شب قدر
تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 21:23
کد خبر : 694146
سرویس خبری : عکس خبری
 

دومین شب قدر

دومین شب قدر

دومین شب قدر در مسجد امام جعفر صادق (ع)

دومین شب قدر در مسجد امام جعفر صادق (ع) با حضور و کمک بسیجیان مسجد امام جعفر صادق [ ع ]
سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ