قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج ثارالله(ع)
 
سه شنبه 30 مرداد 1397 -

رای به سایت :
266
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت ثارالله

توضيحات:  پایگاه خواهران ثارالله زیر نظر حوزه ١١٢حسنین از ناحیه عمار یاسر واقع در منطقه ٢٢تهران میباشد.
<div style="font-family:nassim;font-size:18px;"> <span style="font-size:14px;">معرفی پایگاه</span></div> <div style="font-family:nassim;font-size:18px;"> <span style="font-size:14px;">نام پایگاه : ثارالله</span></div> <div style="font-family:nassim;font-size:18px;"> <span style="font-size:14px;">حوزه : 112 حسنین (ع)</span></div> <div style="font-family:nassim;font-size:18px;"> <span style="font-size:14px;">ناحیه : عمار یاسر</span></div> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این پایگاه در محدوده سرزمینی منطقه 22 تهران قرار دارد.&nbsp;</span><font face="tahoma, geneva, sans-serif">پایگاه ثارالله با توجه به نداشتن مکان و امکانات مورد نیاز، از پایگاه های فعال حوزه 112 حسنین (ع) محسوب می شود.&nbsp;</font></p>