پایگاه مقاومت بسیج ثارالله(ع)
 
یکشنبه 05 خرداد 1398 -

رای به سایت :
267
محبوب
برگزاری مراسم شب قدر
برگزاری مراسم شب قدر

برگزاری مراسم شب های قدر در مسجد فاطمه الزهرا (س)

1397/03/19 20:23
پوستر شب قدر
پوستر شب قدر

به همت گروهان عملیات فرهنگی پایگاه حضرت ثارالله علیه السلام، پوستری به مناسبت شب قدر تولید شد...

1396/03/28 18:08
مراسم شب قدر
مراسم شب قدر

مراسمی به مناسبت شب قدر در مسجد فاطمه الزهرا شهرک نمونه با حضور بسیجیان پایگاه ثارالله برگزار شد.

1395/04/07 14:27
پوستر شب های قدر 6
پوستر شب های قدر 6

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 17:40
پوستر شب های قدر 5
پوستر شب های قدر 5

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 17:22
پوستر شب قدر 4
پوستر شب قدر 4

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 17:05
پوستر شب های قدر 3
پوستر شب های قدر 3

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 02:51
پوستر شب های قدر 2
پوستر شب های قدر 2

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 02:47
پوستر شب های قدر
پوستر شب های قدر

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 02:44