پایگاه مقاومت بسیج ثارالله(ع)
 
پنجشنبه 26 مهر 1397 -

رای به سایت :
266
محبوب
برگزاری مراسم شب قدر
برگزاری مراسم شب قدر

برگزاری مراسم شب های قدر در مسجد فاطمه الزهرا (س)

1397/03/19 15:53
پوستر شب قدر
پوستر شب قدر

به همت گروهان عملیات فرهنگی پایگاه حضرت ثارالله علیه السلام، پوستری به مناسبت شب قدر تولید شد...

1396/03/28 13:38
مراسم شب قدر
مراسم شب قدر

مراسمی به مناسبت شب قدر در مسجد فاطمه الزهرا شهرک نمونه با حضور بسیجیان پایگاه ثارالله برگزار شد.

1395/04/07 09:57
پوستر شب های قدر 6
پوستر شب های قدر 6

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 13:10
پوستر شب های قدر 5
پوستر شب های قدر 5

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 12:52
پوستر شب قدر 4
پوستر شب قدر 4

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/13 12:35
پوستر شب های قدر 3
پوستر شب های قدر 3

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/12 22:21
پوستر شب های قدر 2
پوستر شب های قدر 2

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/12 22:17
پوستر شب های قدر
پوستر شب های قدر

به همت بسیجیان گردان عملیات فرهنگی پایگاه ثارالله (ع) پوستر به مناسبت شب قدر تولید شد.

1394/04/12 22:14