پایگاه مقاومت بسیج جواد الائمه(ع)
 
جمعه 02 فروردين 1398 -

رای به سایت :
44
محبوب

علی اخگریان

تاریخ شهادت:  1357-01-01
محل شهادت:  سر پل ذهاب

شهید علی اخگریان :جهاد با نفس مهریه بهشت است.و معتقد بودند تنها کسی به قله اهداف میرسد که نفس خود را بشناسد و با آن می ستیزد.