پایگاه مقاومت بسیج جواد الائمه(ع)
 
سه شنبه 29 خرداد 1397 -

رای به سایت :
41
محبوب
مراسم افطاری
مراسم افطاری

اعضای پایگاه جوادالائمه دیشب در دریاچه سفره افطار را پهن کردند.

1397/03/21 13:45