تاریخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 20:31
کد خبر : 686266
سرویس خبری : سایر محتوای ورزشی
 

جشنواره ورزشی

جشنواره ورزشی

برگزاری جشنواره ورزشی در آبشار تهران

به گزارش قسم از برگزاری جشنواره ورزشی در آبشار تهران ... به همت معاونت ورزشی پایگاه جشنواره ورزشی برای نوجوانان و جوانان در پارک آبشار تهران برگزار شد.
سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ