پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
پنجشنبه 22 آذر 1397 -

رای به سایت :
154
محبوب

مهدی کریمی

تاریخ شهادت:  1363-04-25
محل شهادت:  سردشت