پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
شنبه 05 اسفند 1396 -

رای به سایت :
153
محبوب

بهرام قهر فرخی

تاریخ شهادت:  1370-07-04
محل شهادت:  ابادان