پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
یکشنبه 05 خرداد 1398 -

رای به سایت :
154
محبوب

مراسم دعای ویژه روز اخر ماه مبارک رمضان
مراسم دعای ویژه روز اخر ماه مبارک رمضان
مراسم دعای ویژه روز اخر ماه مبارک رمضان
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 23:27

مراسم دعای ویژه روز اخر ماه مبارک رمضان

سبد غذایی ویژه ایتام در ماه مبارک رمضان
سبد غذایی ویژه ایتام در ماه مبارک رمضان
سبد غذایی ویژه ایتام در ماه مبارک رمضان
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 23:23

سبد غذایی ویژه ایتام در ماه مبارک رمضان

غبار روبی مزار شهدای گمنام در ماه مبارک رمضان
غبار روبی مزار شهدای گمنام در ماه مبارک رمضان
غبار روبی مزار شهدای گمنام در ماه مبارک رمضان
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 23:19

غبار روبی مزار شهدای گمنام در ماه مبارک رمضان

بهداشت روزه خانم دکتر صفری
بهداشت روزه خانم دکتر صفری
بهداشت روزه خانم دکتر صفری
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 23:16

بهداشت روزه خانم دکتر صفری

بچه هایی که هر روز در ماه مبارک رمضان با مادرانشان نماز گذاردند در روز تولد امام حسن علیه السلام جایزه گرفتند
بچه هایی که هر روز در ماه مبارک رمضان با مادرانشان نماز گذاردند در روز تولد امام حسن علیه السلام جایزه گرفتند
بچه هایی که هر روز در ماه مبارک رمضان با مادرانشان نماز گذاردند در روز تولد امام حسن علیه السلام جایزه گرفتند
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 23:09

بچه هایی که هر روز در ماه مبارک رمضان با مادرانشان نماز گذاردند در روز تولد امام حسن علیه السلام جایزه گرفتند

اردوی فرهنگی تربیتی
اردی فرهنگی تربیتی ویژه ماه مبارک رمضان
اردوی فرهنگی تربیتی
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 23:05

اردی فرهنگی تربیتی ویژه ماه مبارک رمضان

مشاوره زندگی خانم دکتر محمدی ویژه ماه مبارک رمضان
مشاوره زندگی خانم دکتر محمدی ویژه ماه مبارک رمضان
مشاوره زندگی خانم دکتر محمدی ویژه ماه مبارک رمضان
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 23:00

مشاوره زندگی خانم دکتر محمدی ویژه ماه مبارک رمضان

ویزیت رایگان خانم دکتر ستاری در ماه مبارک رمضان
ویزیت رایگان خانم دکتر ستاری در ماه مبارک رمضان
ویزیت رایگان خانم دکتر ستاری در ماه مبارک رمضان
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 22:57

ویزیت رایگان خانم دکتر ستاری در ماه مبارک رمضان

جزو خوانی در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت ۱۰ صبح مسجد حضرت ولیعصر(عج)
جزو خوانی در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت ۱۰ صبح مسجد حضرت ولیعصر(عج)
جزو خوانی در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت ۱۰ صبح مسجد حضرت ولیعصر(عج)
    تاریخ› چهارشنبه 09 خرداد 1397 - 04:58

جزو خوانی در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت ۱۰ صبح مسجد حضرت ولیعصر(عج)

حجامت عام در پایگاه روح الله
حجامت عام در پایگاه روح الله
حجامت عام در پایگاه روح الله
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 03:39

حجامت عام در پایگاه روح الله

کلاس فوق برنامه دبستان امیداسلام
کلاس فوق برنامه دبستان امیداسلام
کلاس فوق برنامه دبستان امیداسلام
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 03:36

کلاس فوق برنامه دبستان امیداسلام

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری
اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری
اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 03:32

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری

جشن نیمه شعبان به همراه سخنرانی و پذیرایی
جشن نیمه شعبان به همراه سخنرانی و پذیرایی
جشن نیمه شعبان به همراه سخنرانی و پذیرایی
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 03:17

جشن نیمه شعبان به همراه سخنرانی و پذیرایی

تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 03:13

تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه

تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 03:11

تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه

تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 03:10

تشویق بچه های نمازگزار و سخنرانی استاد دودانگه

کلاس طب سنتی بسیج استاد نصراللهی
کلاس طب سنتی بسیج استاد نصراللهی
کلاس طب سنتی بسیج استاد نصراللهی
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 03:05

کلاس طب سنتی بسیج استاد نصراللهی

جلسه اعضای شورا به مناسبت اعیاد شعبانیه
جلسه اعضای شورا به مناسبت اعیاد شعبانیه
جلسه اعضای شورا به مناسبت اعیاد شعبانیه
    تاریخ› دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 - 01:23

جلسه اعضای شورا به مناسبت اعیاد شعبانیه

جشن هفت سین نوروزی
جشن هفت سین نوروزی
جشن هفت سین نوروزی
    تاریخ› دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 - 01:11

جشن هفت سین نوروزی

مقام اوری دختران بسیحی مدرسه رضوان در مسابقات
مقام اوری دختران بسیحی مدرسه رضوان در مسابقات
مقام اوری دختران بسیحی مدرسه رضوان در مسابقات
    تاریخ› چهارشنبه 09 اسفند 1396 - 19:04

مقام اوری دختران بسیحی مدرسه رضوان در مسابقات

RSS
1 2 3