تاریخ : یکشنبه 23 ارديبهشت 23:02
کد خبر : 687122
سرویس خبری : عکس خبری
 

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیریسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ