نسخه چاپی - اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری
تاریخ : یکشنبه 23 ارديبهشت 18:32
کد خبر : 687122
سرویس خبری : عکس خبری
 

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیری

اردوی بسیجیان پایگاه روح الله به کاشان و مراسم گلاب گیریسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ