تاریخ : دوشنبه 04 تير 18:49
کد خبر : 698915
سرویس خبری : عکس خبری
 

غبار روبی مزار شهدای گمنام در ماه مبارک رمضان

غبار روبی مزار شهدای گمنام در ماه مبارک رمضان

غبار روبی مزار شهدای گمنام در ماه مبارک رمضان

غبار روبی مزار شهدای گمنام در ماه مبارک رمضانسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ