تاریخ : دوشنبه 04 تير 18:57
کد خبر : 698917
سرویس خبری : عکس خبری
 

مراسم دعای ویژه روز اخر ماه مبارک رمضان

مراسم دعای ویژه روز اخر ماه مبارک رمضان

مراسم دعای ویژه روز اخر ماه مبارک رمضان

مراسم دعای ویژه روز اخر ماه مبارک رمضانسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ