قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج مدینه
 
چهارشنبه 31 مرداد 1397 -

رای به سایت :
490
محبوب

شهیدعلی اصغر مشکی

تاریخ شهادت:  1360-02-17
محل شهادت:   نامشخص

شهیدعلی اصغر مشکی

نام پدر : عباسعلی

تاریخ تولد :

تاریخ شهادت :۱۳۶۰/۰۲/۱۷۰

محل شهادت : نامشخص

وضعیت تاهل :مجرد