پایگاه مقاومت بسیج مدینه
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
490
محبوب

با حافظان قرآنی حضور در برنامه تلویزیونی بشارت و نمایشگاه قرآن
گزارش تصویری :
با حافظان قرآنی حضور در برنامه تلویزیونی بشارت و نمایشگاه قرآن
    تاریخ› شنبه 27 خرداد 1396 - 14:54

حافظان قرآنی در بیست و پنحمین نمایشگاه قرآنی با تازه های قرآنی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه آموزشی کسب مهارتهای فردی زندگی به کودکان
گزارش تصویری :
برگزاری کارگاه آموزشی کسب مهارتهای فردی زندگی به کودکان
    تاریخ› شنبه 27 خرداد 1396 - 14:36

مهارت خرید اولین گام در کارگاه آموزشی کسب مهارتهای فردی است .