قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج مدینه
 
چهارشنبه 31 مرداد 1397 -

رای به سایت :
490
محبوب
معرفی پایگاه : پاسگاه مدینه

توضيحات:  
<p> <strong><span style="font-size:18px;">پایگاه مدینه در اردیبهشت ۱۳۸۲تاسیس گردید . تعداد اعضاء در حال حاضر ۶۵۰ نفر می باشد .</span></strong></p> <p> <strong><span style="font-size:18px;">تعداد ۹ حلقۀ صالحین بشرح ذیل&nbsp;</span></strong></p> <ol> <li> <strong><span style="font-size:18px;">کودکان شامل مهد قرآنی حضرت رقیه&nbsp;</span></strong></li> <li> <strong><span style="font-size:18px;">نونهالان</span></strong></li> <li> <strong><span style="font-size:18px;">نوجوانان</span></strong></li> <li> <strong><span style="font-size:18px;">جوانان</span></strong></li> <li> <strong><span style="font-size:18px;">بزرگسالان</span></strong></li> <li> <strong><span style="font-size:18px;">اعضاء خاص شورا + حلقۀ عام</span></strong></li> </ol>