پایگاه مقاومت بسیج مدینه
 
سه شنبه 29 خرداد 1397 -

رای به سایت :
489
محبوب
برگزاری جلسه شورای معاونت ها و ابلاغ برنامه سال 97
برگزاری جلسه شورای معاونت ها و ابلاغ برنامه سال 97

ابلاغ برنامه سال 97 برای کلیه معاونت ها تشریح گردید.

1397/02/25 08:42