پایگاه مقاومت بسیج مدینه
 
جمعه 28 دي 1397 -

رای به سایت :
491
محبوب
برگزاری جلسه شورای معاونت ها و ابلاغ برنامه سال 97
برگزاری جلسه شورای معاونت ها و ابلاغ برنامه سال 97

ابلاغ برنامه سال 97 برای کلیه معاونت ها تشریح گردید.

1397/02/25 13:12