قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج آزادی قدس
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
190
محبوب

منصور حسین نژاد

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  والفجر 8