پایگاه مقاومت بسیج ریحانه النبی(س)
 
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

رای به سایت :
31
محبوب
میقات صالحین
میقات صالحین

میقات صالحین وبازدید امام جماعت مسجد حضرت ابلفضل

1397/05/22 13:52
مراسم روز بزرگذاشت فرهنگ پهلوانی
مراسم روز بزرگذاشت فرهنگ پهلوانی

مراسم روز بزرگذاشت فرهنگ پهلوانی

1397/04/11 16:33
برگزاری جزِء خوانی قرآن کریم
برگزاری جزِء خوانی قرآن کریم

برگزاری جزِء خوانی قرآن کریم در پایگاه

1397/03/13 01:47
برگزاری کلاس های آموزشی
برگزاری کلاس های آموزشی

برگزاری کلاس های قرآن ، قالی بافی ، بافتنی و نقاشی برای کودکان

1397/03/13 01:29
جلسه آموزش عادی به فعال
جلسه آموزش عادی به فعال

جلسه آموزش عادی به فعال در پایگاه برگزار شد.

1396/05/24 13:17