پایگاه مقاومت بسیج ریحانه النبی(س)
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
31
محبوب
شهدای پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج ریحانه النبی(س)
توضيحات :
معرفی پایگاه
  • مراسم روز بزرگذاشت فرهنگ پهلوانی

  • توزیع وتقسیم پولهاس فطریه وکفاره بین...

  • تهیه و توزیع ارزاق به مدد جویان

  • برگزاری مراسم افطاری دختران

  • مراسم روز مادر

چندرسانه ای
معرفی وبلاگ
اخبار صالحین
میقات صالحین
میقات صالحین وبازدید امام جماعت مسجد حضرت ابلفضل
برگزاری جزِء خوانی قرآن کریم
برگزاری جزِء خوانی قرآن کریم در پایگاه
برگزاری کلاس های آموزشی
برگزاری کلاس های قرآن ، قالی بافی ، بافتنی و نقاشی برای
گذشته
میقات صالحین میقات صالحین
میقات صالحین وبازدید امام جماعت مسجد حضرت ابلفضل
مراسم روز بزرگذاشت فرهنگ پهلوانی مراسم روز بزرگذاشت فرهنگ پهلوانی
مراسم روز بزرگذاشت فرهنگ پهلوانی
توزیع وتقسیم پولهاس فطریه وکفاره بین ممدجویان توزیع وتقسیم پولهاس فطریه وکفاره بین...
توزیع وتقسیم پولهاس فطریه وکفاره بین ممدجویان
حال و آینده
فعالیت های پایگاه