تاریخ : شنبه 19 خرداد 01:57
کد خبر : 695194
سرویس خبری : پوستر
 

پوستر-روز قدس

روز قدس

پوستر-روز قدس

نابودی صهیونسیم وعده الهی است

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج کوثر  حوزه 110 نبوت  ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ،پوستر های قدس مربوط به روز قدس.

وعده همه مسلمانان راهپیمایی روز قدس.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ