تاریخ : پنجشنبه 07 تير 20:08
کد خبر : 699519
سرویس خبری : عکس خبری
 

اردوی زیارتی شهر ری به مناسبت وفات حضرت عبدالعظیم

اردوی زیارتی شهر ری

اردوی زیارتی شهر ری به مناسبت وفات حضرت عبدالعظیم

پایگاه کوثر اردوی زیارتی به مناسبت وفات حضرت عبدالعظیم را برگزار کرد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج کوثر  حوزه 110 نبوت  ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ، به مناسبت 15 شوال وفات حضرت عبدالعظیم پایگاه کوثر اردوی زیارتی به شهر ری مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی را برگزار کرد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ