پایگاه مقاومت بسیج کوثر
 
یکشنبه 05 خرداد 1398 -

رای به سایت :
119
محبوب
مراسم اعلام انزجار از آمریکا توسط بسیجیان
مراسم اعلام انزجار از آمریکا توسط بسیجیان

تجمع بسیجیان جهت اعلام انزجار از آمریکا همزمان با خروج از برجام

1397/02/24 16:46