قسم | برچسب ها › اعتراض به دولت آمریکا جهت خروج از برجام
   
پایگاه مقاومت بسیج کوثر
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
88
محبوب
مراسم اعلام انزجار از آمریکا توسط بسیجیان
مراسم اعلام انزجار از آمریکا توسط بسیجیان

تجمع بسیجیان جهت اعلام انزجار از آمریکا همزمان با خروج از برجام

1397/02/24 12:16