پایگاه مقاومت بسیج کوثر
 
یکشنبه 04 فروردين 1398 -

رای به سایت :
119
محبوب
حلقه های صالحین و هرچهارشنبه به نام چهارشنبه های مهدوی
حلقه های صالحین و هرچهارشنبه به نام چهارشنبه های مهدوی

هرچهارشنبه بانام چهارشنبه های مهدوی حلقه های صالحین پایگاه کوثر گردهمایی دارند.

1397/04/03 13:14
افطاری حلقه های نوجوان و جوان صالحین
افطاری حلقه های نوجوان و جوان صالحین

امشب افطاری حلقه های صالحین نوجوان و جوان در فضایی دوستانه

1397/03/23 20:22
جزءخوانی قران کریم حلقه های صالحین در ماه مبارک رمضان
جزءخوانی قران کریم حلقه های صالحین در ماه مبارک رمضان

پایگاه کوثر روزانه برنامه جزخوانی مخصوص دختران حلقه های صالحین را هرروز عصر برگزار می کند.

1397/03/21 02:28
افطاری حلقه های صالحین
افطاری حلقه های صالحین

پایگاه کوثر افطاری حلقه های صالحین را در دوکوهه برگزار کرد.

1397/03/08 23:09