پایگاه مقاومت بسیج کوثر
 
پنجشنبه 26 مهر 1397 -

رای به سایت :
110
محبوب
مراسم اعلام انزجار از آمریکا توسط بسیجیان
مراسم اعلام انزجار از آمریکا توسط بسیجیان

تجمع بسیجیان جهت اعلام انزجار از آمریکا همزمان با خروج از برجام

1397/02/24 12:16